Sverige är ett av de få länder i världen som tillämpar systemet med bostadsrätter. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Systemet är väl fungerande, men kan för den ovane se lite märkligt ut. Därför är det viktigt att man vet vad det är man äger. 


När man köper en bostadsrätt köper man inte den lägenhet där man planerar att bo.
Istället köper man en andel i den ekonomiska föreningen som äger fastigheten. Andelen ger sedan en nyttjanderätt till en viss yta i föreningens fastighet, den aktuella lägenheten men i visa fall även tillhörande tomtmark kring bostaden. Nyttjanderätten kvarstår så läge som man är medlem i föreningen och gäller på obegränsad tid.

Bostadsrättsföreningens stadgar fastställer gränsen för vad du som bostadsrättshavare ska bekosta och underhålla i lägenheten samt vad bostadsrättsföreningen ska svara för. Det invändiga skötsel och underhållsansvaret åligger i stor utsträckning bostadsrättsinnehavaren, normalt är det också bostadsrättsinnehavarens som sköter den mark som ingår i upplåtelsen.