Nyheter

2års besiktning 2021

Här kommer ca: tider för besiktning den 27-28/4 kl. 08.00-16.00 båda dagarna 27:e 221 A 08.00-08.30 221 B 08.30-09.00 221 C 09.00-09.30 221 D 09.45-10.15 221 E 10.15-10.45 223 A 10.45-11.15 223 B 11.15-11.45 Lunch 11.45-12.45 223 C 12.45-13.15 223 D 13.15-13.45 223 E 13.45-14.15 223 F 14.30-15.00 223 G 15.00-15.30 28:e 225 A 08.00-08.30 225 B 08.30-09.00 225 C 09.00-09.30 225 D 09.45-10.15 225 E 10.15-10.45 227 A 10.45-11.15 227 B 11.15-11.45 Lunch 11.45-12.45 227 C 12.45-13.15 227 D 13.15-13.45 227 E 13.45-14.15 227 F 14.30-15.00 227 G 15.00-15.30 Inför dessa dagar önskar styrelsen få in ett namngivet kuvert med tagg alternativt en kod. Lämnas till ordföranden på 223A senast 26:e Vi kommer att skriva ut de anmärkningar som rapporterats in inför de andra tillfällena som underlag.