Nyheter

Nu i November kommer föreningen att hålla stämma, denna gång har vi bokat en av skolans lokaler så vi inte behöver frysa.

17/11 kl 13:00

 

Kallelse och dagordning kommer lämnas i brevlådor, ni får även tillgång till årsredovisning på hemsidan länk nedan.

Vi ser gärna att eventuella motioner skickat till vår mail innan 27 Oktober

rsredovisning2019.pdf         

Hej föreningen.

Vi behöver gå ut med en rättelse gällande de exempel vi la upp på hemsidan om uppfarterna. Detta gäller enbart placering av spaljén runt sopkärlen, då det framkommit att vi eventuellt bryter mot kommunala regler kring utfarter/parkeringar. Vi måste utreda det, eventuellt så är nuvarande placering täckas inom vårt bygglov, men vid framtida förflyttningar kan annat gälla.

 

///Styrelsen

 

Inlägg med exempel: https://brfmosjoang2.se/nyheter/507-uppfart

Jag tror inte ni vill att styrelsen sätter upp riktlinjer för hur det ska se ut på våran gata, så med detta i åtanke kan vi snälla klippa våra gräsmattor och rensa ogräs kontinuerligt under hela sommaren för allas trevnad.

Försök även att köra sakta och försiktigt på gatan nu när alla barn cyklar och leker på den.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Kallelse till extrastämma för Samfällighetsföreningen

När: 15 Maj

Klockan: 16:30-17:30

Var: Mosjö stationshus, Karlsrovägen 8-9, Örebro

 

Obos kallar nu till extrastämma för att överlämna styrelseposterna till föreningens medlemmar, om någon känner sig lämpad till en post kan vi föra den informationen vidare till rätt person, hur många styrelseposter samt suppleanter har inte meddelats.

Dagordning:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringspersoner, vilka tillsammans med stämmans ordförande ska justera stämmoprotokollet

5. Information om gemensamhetsanläggningen och samfällighetsföreningen

6. Framställning från styrelse eller motioner från medlemmarna

7. Val av styrelse, styrelseordförande och sluppleanter

8. Fråga om val av Valberedning

9. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt

 

Obos hälsar alla varmt välkomna

 

 

Hej alla grannar! ? På Valborgsmässoafton bjuder vi på grillad korv med dryck i lekplatsen. Vi ses kl 16 och för de som är intresserade av fortsatt firande brukar det tändas majbrasa vid skolan lite senare på kvällen. O s a med antal senast fredag 26/4. Välkomna! ☀️

Osa-