Nyheter

Hur får jag bygga om mitt hus och när krävs styrelsens tillstånd?

Då våren är här och det börjar klia i fingrarna hos många vill vi i styrelsen påminna om att vi ska få in anmälan om alla typer av förändringar som sker utomhus samt även i vissa fall ändringar som önskas göras inomhus. Anmälan ska göras före ändringen utförs.

 

Inuti sin bostadsrätt har medlemmen stor frihet att göra ändringar. Bland annat får man tapetsera eller lägga nya golv. Inte så konstigt med tanke på att det ju faktiskt är bostadsrättshavaren som har underhållsansvaret för det inre i huset.

 

Styrelsen kan bara neka en medlem att göra en förändring inomhus om man har anledning att befara att förändringen kan orsaka påtaglig skada eller olägenhet i föreningen, som det står i lagen.

 

Vid större ingrepp
... ta reda på ditt eget ansvar och föreningens,
... läs stadgarna noga,
... diskutera ombyggnadsplaner med styrelsen,
... rådgör eventuellt med kommunens avdelning för byggfrågor,
... se till att få skriftligt styrelsebeslut, bygglov eller gör bygganmälan beroende på vad som krävs.

 


 

Ändringar innanför huset?

Om du vill lägga ny golvbeläggning eller byta ut köksutrustningen hemma krävs inget tillstånd från föreningen. Andra ingrepp kan kräva tillstånd från styrelsen.

Du har stor frihet som bostadsrättshavare att göra om i ditt hus, även om du ju faktiskt inte äger din bostad utan bara har nyttjanderätt. Du är skyldig att hålla bostaden i gott skick.

Du avgör själv när det är dags att måla om, byta spis, lägga nytt golv, måla och tapetsera eller på andra sätt fräscha upp huset.

Men du måste fråga styrelsen om lov när det gäller:
- ingrepp i en bärande konstruktion,
- ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, ventilation eller vatten, annan väsentlig förändring av huset. Vissa ingrepp kräver dessutom bygglov eller bygganmälan.

Enligt bostadsrättslagen får inte styrelsen vägra ge dig tillstånd för ingrepp enligt ovan om inte »åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen».

Mycket är alltså tillåtet om det bara utförs på rätt sätt. Detta kräver som regel att arbetet utförs av en fackman. En vattenskada i ett illa renoverat badrum eller en brandfarlig elinstallation kan drabba många i en bostadsrättsförening. Dessutom gäller inte försäkringen om inte arbetet utförts korrekt.

Nedan beskrivs lite närmare vad som är tillåtet respektive kräver tillstånd från styrelsen ifråga om ändringsarbeten i ditt hus.

Ventilationssystem
Du får inte göra ingrepp eller installationer i husets ventilationssystem utan tillstånd från föreningen.

Väggar
Måla och tapetsera är upp till dig. Du får också ändra planlösningen genom att flytta, riva eller sätta upp en innervägg, men kontakta styrelsen först eftersom det kan räknas som en större förändring av huset.

OBS Bärande väggar
- Måste du ha styrelsens tillstånd och kommunen kräver bygganmälan.

El
Ingrepp i elledningarna inom ditt hus kräver inget tillstånd men ska utföras av behörig elektriker.


Badrumsporslin
Du bestämmer själv om du vill byta ut din wc-stol eller annat porslin i badrummet.

Badrum
Du får inte flytta badrummet eller flytta om avloppsrören utan att söka tillstånd från föreningen. Ingreppen kräver dessutom bygganmälan. Tänk på att de flesta tvister som uppstår efter renoveringar gäller just vattenskador, vilket kan bli dyrt för hela föreningen.

 

Ändring utanför huset

Däremot är det i princip inte tillåtet alls för en bostadsrättshavare att utföra några ändringar utanför sin huset utan tillstånd från föreningen. Allt som finns utanför huset bestämmer nämligen föreningen över. Och detsamma gäller i regel för föreningens mark. Om en medlem vill göra en större förändring som påverkar huset eller marken krävs därför föreningsstämmans tillstånd – det räcker alltså inte med styrelsens.

 

Med större förändringar menas till exempel att ta upp ett nytt fönster i fasaden eller att bygga en altan på föreningens mark. Även åtgärder som kan tyckas mindre, såsom att glasa in balkongen eller att sätta upp en markis på fasaden, kräver i princip tillstånd.

 

I vår radhusförening har marken utanför upplåtits med bostadsrätten. I de fallen har bostadsrättshavarna viss rätt att utföra åtgärder på marken. Medlemmarna kan anlägga en enklare form av uteplats, sätta upp ett mindre staket och plantera växter, under förutsättning att förändringen inte är väsentlig.

 

Att sätta upp ett växthus är däremot att se som en väsentlig förändring och att borra i fasaden får medlemmen inte göra utan tillstånd.

 

Om en medlem gör något som orsakar problem för föreningen eller sina grannar har föreningen rätt att begära att bostadsrättshavaren ändrar på det som förorsakar problemet. En förening kan även genom sina ordningsregler påverka utformningen och användningen av den upplåtna marken.

 

 

 


 

Vad är redan beslutat om i vår förening

Nedan följer vissa saker som redan varit uppe för beslut och godkänts. Om man önskar göra som grannen ska vi dock ha in förfrågan ändå så vi kan dokumentera det på korrekt sätt.

 

Sätta upp markiser             – Skall göras av fackman och följa färgschema

Utöka altanen                     - Anmäl in till styrelsen (Skiss och beskrivning)

Stenlägga uppfarten           - Anmäl in till styrelsen (Skiss och beskrivning)

Förändra uppfarten            - Anmäl in till styrelsen (Skiss och beskrivning)

 

Staket bör följa gängse standard som existerar i området gällande staket, stående eller liggande träribbor.

 

 

 

Vi i styrelsen hjälper gärna till vid funderingar på ändringar för att säkerställa att det blir rätt från början.

 

Örebro 2021-05-09

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Mosjöäng 2


FB: https://www.facebook.com/groups/188707588604553/